EXPERIENCIA E TECNOLOXÍA Ó SERVIZO DOS TEUS PROXECTOS

Servizo integral de deseño, fabricación e montaxe

Empresas dos sectores máis punteiros xa confiaron en nós para levar a cabo os seus proxectos. Poñemos á túa disposición un equipo de expertos con gran experiencia e a maquinaria de última tecnoloxía necesaria para levar a cabo a túa idea da forma máis óptima, rápida e fiable.

Facemos realidade as túas ideas

COÑECE OS NOSOS PROXECTOS

Deseño, fabricación e certificación dun útil de control para a verificación da estrutura soldada mediante láser. Creado para os respaldos dos asentos traseiros dun automóbil.
Deseño, fabricación e certificación dun útil de control para a verificación dunha travesa do teito que une os alicerces “B” dun vehículo, peza de responsabilidade en caso de accidente.
Deseño, fabricación e certificación dun útil de control para a verificación da curvatura dunha sección da liña de escape dun automóbil.
Fabricación, montaxe e posta a punto dun útil para soldar a estrutura da porta dun automóbil.
Deseño, fabricación, montaxe e posta a punto dunha máquina para a inserción de clips metálicos, aplicación que se realiza en pezas do interior do automóbil.
Deseño, fabricación, montaxe e posta a punto dunha máquina multiproceso. As operacións realizadas son: lixado, encerado, pulido e corte de material sobrante en rodetes de cociña.
Deseño, fabricación, montaxe e posta a punto dunha máquina roscadora automática para mangos de escoba de madeira. Configurable para longos entre 600 e 1800mm, e para diámetros desde 15 ata 28mm. Taxa de produción máxima: 18 uds/min.
Deseño, fabricación e montaxe dunha máquina semiautomática para soldadura de pezas metálicas por resistencia. Capacidade de realizar 4 soldaduras simultaneamente con control de ausencia de peza. Seguridade de uso mediante cabina pechada con barreira de detección de operario.
Deseño, fabricación, montaxe e instalación de transportador/empuxador de perchas con fusible mecánico. O empuxador flexible evita o avance da percha se se ofrece unha pequena forza de oposición sobre a mesma, o cal garante a seguridade e ergonomía dos operarios.
Deseño, fabricación, montaxe e ensaio dun útil de proba de estanqueidad. Verifica a estanquidad da estrutura soldada de aluminio dun módulo de batería para un coche eléctrico.
Deseño, fabricación, montaxe e posta a punto dun utillaje para o ensamblado de caixóns de mobles de cociña. Permite ser configurado ata en 30 referencias distintas do cliente.

Deseño, fabricación e montaxe de útiles para corte de sobrante e conformado de extremos en tubos curvados. Operacións de expansionado e reducido do diámetro calibrado do tubo.

Scroll to top